ندای گیلان: نبود مدیریت یکپارچه شهری و وجود ۱۱ ساختمان اداره برق، آب و فاضلاب ، مخابرات ، هواشناسی ، تعاونی صنایع دستی ، درمانگاه ، دو واحد تجاری، دو واحد مسکونی در حریم فضای سبز مانعی بر سر راه جهانی شدن ماسوله شده است.

به گزارش ندای گیلان ،مدیر پایگاه ملی شهرک تاریخی ماسوله امروز گفت : ثبت جهانی ماسوله از سال ۹۰ در دستور کار قرار گرفت اما نبود مدیریت یکپارچه شهری و وجود ۱۱ ساختمان اداره برق، آب و فاضلاب ، مخابرات ، هواشناسی ، تعاونی صنایع دستی ، درمانگاه ، دو واحد تجاری، دو واحد مسکونی در حریم فضای سبز مانعی بر سر راه جهانی شدن ماسوله شده است.

مصطفی پورعلی افزود : الویت رفع مشکل ثبت ماسوله تخریب ساختمان های اداره برق و مخابرات است.

وی گفت : برای رفع این مشکل در مرحله اول پیشنهاد شده است دو ساختمان اداره برق و مخابرات بطور موقت برای ۳ تا ۵ سال به داخل بافت ماسوله انتقال داده شده تا با تخریب این دوبنا بخشی از حریم فضای سبز ماسوله آزاد شود و مراحل ثبت ادامه یابد.

وی ادامه داد : اگرچه از سال ۷۶ نواحی پایین دست بافت تاریخی ماسوله در حریم فضای سبز قرار گرفت و ساخت و ساز در آن ممنوع شده اما مشکل ۱۱ ساختمان ناهمگون که در این قسمت این شهر تاریخی قرار دارد تاکنون حل نشده است.

مدیر پایگاه ملی شهرک تاریخی ماسوله تصریح کرد : در حال حاضر مدیریت دستگاه های خدمات رسان در شهرک تاریخی ماسوله جداگانه است که بر اساس شرط یونسکو باید این مدیریت منسجم و یکپارچه شود.

بافت پلکانی بناهای ماسوله مهمترین جاذبه این شهر تاریخی است بطوریکه سقف هر خانه حیاط خانه دیگری است.این شهرک تاریخی در فصل سرد سال حدود ۵۰۰ نفر و در فصول گرم سال حدود هزار و ۵۰۰ نفر سکنه دارد.