بایگانی‌ها مدیرعامل | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
رتبه چهارم شرکت مخابرات گیلان در ارائه ی دیتا به مشترکین/سعود بیست و پنج پله ای مخابرات گیلان ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

رتبه چهارم شرکت مخابرات گیلان در ارائه ی دیتا به مشترکین/سعود بیست و پنج پله ای مخابرات گیلان

براساس گزارش ارزیابی شرکت مخابرات ایران در پایان اردیبهشت ماه 95، رتبه چهارم کشوری به دیتای شرکت مخابرات گیلان اختصاص داده شد.

در آمایش سرزمین ،رکن اصلی آب است ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

در آمایش سرزمین ،رکن اصلی آب است

در واقع شرط ادامه پایدار تأمین آب برای نسل آینده ، ایجاد سدهای ذخیره و تأسیسات مهارآب و در کنارش مدیریت غیر سازه ای بر منابع آبهای موجود است و افزایش راندمان و ارزش افزوده بیشتر ، اینها باید کنار هم باشند تا بتوانیم برای آینده با مشکلات کمتری مواجه شویم