بایگانی‌ها مجید سمیعی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
100 ها میلیارد سلول مغز در کنارهم با صلح هستند،اما جهان 6 میلیاردی صلح ندارد 27 سپتامبر 2016

100 ها میلیارد سلول مغز در کنارهم با صلح هستند،اما جهان 6 میلیاردی صلح ندارد

پروفسور سمیعی گفت:بنده ازصمیم قلب ازاین تاسف میخورم که صدهامیلیارد سلول مغزدرکنارهم صلح دارند امادرحالی که جهان 6میلیاردی نتوانسته این صلح را بوجود آورد.

پروفسور سمیعی از گیلانی تا چینی 05 مه 2015

پروفسور سمیعی از گیلانی تا چینی

پروفسور مجید سمیعی به‌ عنوان شهروند افتخاری کلان‌شهر شینزن چین انتخاب شد