بایگانی‌ها مجید سمیعی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
100 ها میلیارد سلول مغز در کنارهم با صلح هستند،اما جهان 6 میلیاردی صلح ندارد ۰۶ مهر ۱۳۹۵

100 ها میلیارد سلول مغز در کنارهم با صلح هستند،اما جهان 6 میلیاردی صلح ندارد

پروفسور سمیعی گفت:بنده ازصمیم قلب ازاین تاسف میخورم که صدهامیلیارد سلول مغزدرکنارهم صلح دارند امادرحالی که جهان 6میلیاردی نتوانسته این صلح را بوجود آورد.

پروفسور سمیعی از گیلانی تا چینی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

پروفسور سمیعی از گیلانی تا چینی

پروفسور مجید سمیعی به‌ عنوان شهروند افتخاری کلان‌شهر شینزن چین انتخاب شد