بایگانی‌ها مجید حسینی نثار | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
سالمندي جمعيت، سياست ها و افق هاي پيش رو ۱۲ مهر ۱۴۰۲

سالمندي جمعيت، سياست ها و افق هاي پيش رو

روند تغييرات جمعيت سالمندان در ايران نيز، نشان مي دهد كه تعداد سالمندان در اثر افزايش شانس زنده ماندن، به طور محسوس تر در دهه هاي اخير، افزايش يافته است است. ايران اكنون وارد مرحله‌ نخست سالمندي يعني جمعيت بين ۷ تا ۱۴ درصد سالمند، شده است. همين وضعيت با شدت بيشتري در گيلان هم مشاهده مي شود و پيش‌بيني مي‌شود كه تا ۲۰ سال آينده، وارد مرحله دوم سالمندي شويم، يعني جمعيت سالمندي بيش از ۲۱ درصد شود.

جستاري در جنبش جنگل با تاكيد بر عامل رهبري آن ۱۳ آذر ۱۴۰۱

جستاري در جنبش جنگل با تاكيد بر عامل رهبري آن

در اکثر اعلامیه‌های نهضت جنگل همواره از لفظ «کشور ایران» استفاده می‌شد و خطاب نامه‌ها به «ملت ایران»، «مردم ایران»، «عموم رنجبران و زحمتکشان ایران»، «اهالی ایران» و ... است. از این رو اگر جنبش جنگل قصد تجزیه گیلان را داشت طبیعتاً می‌بایست «مردم گیلان» را خطاب قرار می‌داد نه «ملت ایران» را

پرواز بر دو بال توسعه، آمار و برنامه ريزي ۰۳ آبان ۱۴۰۱

پرواز بر دو بال توسعه، آمار و برنامه ريزي

تجربه نشان‌ داده تا زماني كه اطلاعات لازم و كافي از جوانب مختلف در اختيار نباشد، امكان برنامه ريزي دقيق نيز ميسر نخواهد بود. ميزان قدرت تصمیم گيري و تصميم سازي بهينه، بستگي به عواملي دارد كه از جمله مهم‌ترين آن ها، در اختيار داشتن آمار و اطلاعات صحيح و به‌هنگام است.