بایگانی‌ها رييس سازمان جنگلها | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
سمن های گیلان از همراهی با ابتکار سرباز زدند ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

سمن های گیلان از همراهی با ابتکار سرباز زدند

یکی از بومیان منطقه گفت: آقایان می گویند جنگلکاری کرده ایم اما متاسفانه صدها هکتار به بیابان تبدیل شده اند… اگر به داد جنگل نرسید ۳۰-۴۰ سال آینده جنگلی نخواهیم داشت متاسفانه متولی جنگل نتوانست جنگل را خوب اداره کند…