بایگانی‌ها بازرسی ها از مراکز نظامی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌ به تاسیسات /بازدید از مراکز نظامی ایران ۱۰ تیر ۱۳۹۴

اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌ به تاسیسات /بازدید از مراکز نظامی ایران

عضو تیم مذاکره کننده گفت:ما اکنون در حال ورود به مرحله جدید هستیم و اگر به یک توافق نهایی دست پیدا کنیم شامل پروتکل الحاقی خواهد بود.