مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت:تامین اجتماعی گیلان در سال گذشته بیش از2400 میلیارد تومان انواع مستمری پرداخت کرد که بیانگر پرداخت تقریباً 200 میلیارد تومان در ماه می‌باشد .

جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت با اشاره به اینکه در پایان سال 97 تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان از 125000 نفر گذشت اظهار داشت:این افراد در سه گروه مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی و بازماندگان می‌باشند که بزرگترین گروه تعهدات ریالی سازمان را شامل می‌شوند .

حق پرست افزود:تامین اجتماعی گیلان در سال گذشته بیش از2400 میلیارد تومان انواع مستمری پرداخت کرد که بیانگر پرداخت تقریباً 200 میلیارد تومان در ماه می‌باشد .

وی گفت:مدیریت درمان گیلان در سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان هزینه در بخشهای درمان مستقیم ( مراکز ملکی ) و غیرمستقیم ( مراکز طرف قرارداد ) انجام داده است .

60 درصد مستمری بگیران گیلان حداقلی بگیر هستند

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ندای گیلان در خصوص بار مالی افزایش حقوق بازنشستگان در استان تصریح کرد:با توجه به افزایش 36 درصدی حداقل حقوق سال 98 و از آنجا که بیش از 60 درصد مستمری بگیران استان حداقل بگیر هستند و از طرفی میزان افزایش پیشنهادی سال با احتساب رقم ثابت و درصد افزایشی آن به نسبت گذشته بیشتر خواهد بود لذا برآورد می شود بطور متوسط ماهانه حدود 40 تا 50 میلیارد تومان به میزان پرداختی های حوزه مستمری ها اضافه شود .
وی افزود:توضیح این نکته ضروری است که بطور میانگین ماهانه بین 500 تا 600 نفر به جرگه بازنشستگان استان اضافه می‌شود.