مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رشت می گوید با وجود شرکت در همه عملیات امداد و نجات، در روزهای شیوع ویروس کرونا در رشت، کار آتش نشانان شهرداری رشت مضاعف شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رشت به ندای گیلان گفت:هم اکنون هر شب ۱۴ تیم عملیاتی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کار محلول پاشی، ضدعفونی و گندزدایی معابر اصلی و پر تردد شهری، پیاده راه هسته مرکزی شهر، بازار بزرگ رشت و دیگر مراکز شهری را انجام می دهند.

وی افزود:بسیاری از آتش نشانان چندین روز است که حتی به مرخصی نرفته اند و به عشق مردم و شوق خدمت برای رفاه و آسایش شهروندان شبانه روز تلاش می کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:تیمهای عملیاتی همچنین از خودروهای آتش نشانی برای اجرای عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر شهری استفاده می کنند.