نماینده رشت با بیان اینکه استان گیلان از نظر شاخص برخورداری از طرح های عمرانی از دیگر استانهای کشور عقب مانده است افزود : این عقب ماندگی باید با توجه به توانمندیهای استان جبران شود.

به گزارش ندای گیلان،محمدرضا احمدی از نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی  در  جلسه شورای برنامه ریزی رشت گفت : توزیع اعتبارات باید عادلانه صورت گیرد و همه ی دستگاه ها  باید برای خدمت به مردم روحیه مطالبه گری داشته باشند.

سید علی آقا زاده یکی دیگر از نمایندگان شهرستان رشت نیز در این جلسه گفت: پیش بینی اجرا و ساخت طرح ها ها باید بر اساس نیاز گیلان باشد و بودجه ها نیز کاملا هدفمند و در جهت توسعه همه جانبه استان برنامه ریزی شود .
وی با بیان اینکه استان گیلان از نظر شاخص برخورداری از طرح های عمرانی از دیگر استانهای کشور عقب مانده است افزود : این عقب ماندگی باید با توجه به توانمندیهای استان جبران شود.