مردم مومن شهر رشت امروز خود را به مصلی نمازجمعه این شهر رساندند تا در مراسم پرفیض روز عرفه، دعای مشهور امام حسین (ع) را زمزمه کنند.

به گزارش ندای گیلان ،مردم مومن شهر رشت امروز خود را به مصلی نمازجمعه این شهر رساندند تا در مراسم پرفیض روز عرفه، دعای مشهور امام حسین (ع) را زمزمه کنند.