جلوه گری های رشت که حال با فضاسازی زیبای شهری و المان های فرهنگی دو چندان شده است؛ حس قدم زدن در تاریخ را برای رهگذران متبلور می کند.

به گزارش ندای گیلان،رشت به عنوان مرکز استان سرسبز گیلان  همیشه زیبایی های خود را در فصول مختلف به جلوه می گذارد و چشم نوازی می کند.

این بار خزان این عزیز دل انگیز برگ ریز¹،هفته هاست به قامت رشت نشسته است و رنگ و لعاب خود را بی واهمه در کوچه های آن دوانیده تا دل خسته شهر پر از صدا ،را با خشش قدم های عابران به دست آورد.

جلوه گری های رشت که حال با فضاسازی زیبای شهری و المان های فرهنگی دو چندان شده است؛ حس قدم زدن در تاریخ را برای رهگذران متبلور می کند.

خیلی دور،خیلی نزدیک اینجا رشت است،شهر اولین ها ؛به دیار باران و ایمان خوش آمدید…

{1}عنوان گزارش با اقتباس  از شعر مهدی موسوی:”پاییز من، عزیز ِ غم انگیز ِ برگریز!/یک روز می رسم… و تو را می بهارمت!!!”