عاقل‌منش با تاکید بر اینکه در پارک‌های رشت المان های شاخصی وجود ندارد، افزود : پیشنهاد می‌کنم با بهره‌مندی از ظرفیت هنرمندان بومی نسبت به زیبا سازی فضای پارک های سطح رشت اقدام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با اشاره به اینکه وضعیت نمازخانه ها در بوستان های سطح رشت مناسب نیست اظهار کرد: عدم نظارت به موقع موجب انعکاس چنین مباحثی در جامعه می شود که یقینا موجبات شرمندگی را فراهم می کند.
محمد حسن عاقل منش با تاکید بر اینکه باید مکان عبادت به بهترین نحو نظافت شود افزود: در گذشته در هر بوستانی کتابخانه ای نیز احداث می شد و باید پس از این نیز به این مهم توجه شود.
وی با انتقاد از دیوار نگاری های موجود در برخی از پارک های رشت گفت: برخی از این دیوار نگاری ها در سطح پارک های رشت به عهد دقیانوس بر می گردد و امیدواریم در این باره تصمیمی جدی اجرایی شود.
عاقل‌منش با تاکید بر اینکه در پارک‌های رشت المان های شاخصی وجود ندارد، افزود : پیشنهاد می‌کنم با بهره‌مندی از ظرفیت هنرمندان بومی نسبت به زیبا سازی فضای پارک های سطح رشت اقدام شود.
وی واگذاری پارکها به بخش خصوصی را اقدامی ضروری دانست و گفت: در بازدیدی که اخیرا از شهر مشهد انجام دادیم متوجه واگذاری پارک‌های این شهر به بخش خصوصی شدیم اما متاسفانه اگر قرار باشد این اقدام در رشت عملیاتی بشود باید از هفت خان رستم عبور کنیم.