امروز سفارت انگلیس پس از چهار سال قطعی روابط با حضور وزیر خارجه این کشور باز شد و در فضای مجازی با واکنش های متفاوتی همراه بود.

به گزارش ندای گیلان: سفارت انگلیس در ایران از 8 آذر 1390 تا به امروز بسته بود و سطح روابط دو کشور به پایین ترین ‏سطح دیپلماسی تنزل پیدا کرد. ‏

3495381_811
گروهی از دانشجویان پس از تجمع در مقابل سفارت انگلیس در اعتراض به اقدامات لندن علیه ملت ‏ایران ، به داخل سفارت راه یافتند که پیامد آن قطع کامل روابط دوکشور شد. روابطی که هر چند در 60 سال کذشته ‏آرام نبوده و بارها تا قطعی کامل پیش رفته است.‏
3494969_797

جمع بندی برجام ( برنامه جامع اقدام مشترک ) میان ایران و گروه 5+1 زمینه ساز سفر مقامات کشور ‏های اروپایی به ایران بوده که برقراری ارتباط نیازمند امکانات و ادوات دیپلماسی و روابط کنسولی ‏است لذا انگلیس هم از این قائده مستثنی نبوده و با راهی کردن وزیر خارجه اش قفل روابط را باز ‏کرد.‏

بازگشایی سفارت انگلیس در تهران واکنش های گوناگونی را در فضای مجازی در پی داشته و ‏کاربران از دو طیف مخالف و موافق با انتشار عکس هایی به اظهار نظر می پردازند.‏ از پیام رسانهای موبایلی گرفته تا انتشار عکس در اینستاگرام که محلی برای تضارب آراء شده است. از ایجاد پیام ها و متن هایی که حاوی فعالیت های جاسوسان انگلیسی در ایران بوده تا لزوم بازگشایی و برقراری ارتباط و تعامل با غرب در فضای مجازی در گروه های مختلف منتشر شد.

3495081_254
3495086_878
3495085_162
قطعی روابط ایران و انگلیس سابقه تاریخی دارد که تاکنون سه بار اتفاق افتاده و هر بار پس از بهبود ‏روابط عهدشکنی دولتمردان غربی در قبال ملت و دولت ایران ادامه داشته است لذا این سوال در ‏اذهان شکل می گیرد که آیا رفتار و اقدامات خصمانه انگلیس علیه ایران تغییری خواهد کرد ؟ ‏
3495226_714
3495225_612

اگرچه برقراری ارتباط دیپلماتیک فرصت است اما با توجه به سابقه تاریخی و سوابق سیاه و بعضا خاکسری دولت انگلیس ‏باید هوشیار بود تا بازگشایی راه های ارتباطی نا اهل ها نفوذ نکنند و فرصت ها جای خود را به تهدید ‏ندهند. ‏