رئیس سازمان چای کشور گفت:همچنین ۱۱۰میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده که برابر با ۶۷ درصد از مطالبات آنان بوده است.

به گزارش ندای گیلان،حبیب جهانساز، با بیان این که در حال حاضر سطح زیر کشت باغات فعال کشور ۲۵ هزار هکتار است، گفت: برای تمامی این باغات و چایکاران دفترچه چایکاری صادر شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به به‌زراعی ۵ هزار و ۵۰۰ هکتاری باغات چای گفت: این موضوع سبب شده که به طور متوسط افزایش عملکرد ۱۵ درصدی را در زمینه تولید برگ سبز شاهد باشیم.

وی افزود: سال گذشته ۱۱۲هزار تن برگ سبز از چایکاران خریداری شده و پیش بینی می‌شود در سال جاری با توجه به وضعیت اقلیمی ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن برگ سبز خریداری شود.

جهانساز با بیان اینکه ۹۰درصد باغات چای کشور دیم هستند، گفت: البته این میزان بستگی به شرایط اقلیمی و میزان بارش به هنگام دارد و قطعا بر میزان تولید و بهره‌برداری اثرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به تحویل برگ سبز چای توسط کشاورزان گیلانی و مازندرانی گفت: تاکنون میزان ۵۶ هزار و ۶۳۲تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

رئیس سازمان چای کشور با تاکید به اینکه ۸۴ درصد از میزان چای تحویلی درجه یک بوده است، افزود: ۴۷ هزار و ۷۵۸تن برگ سبز درجه یک و ۸هزار ۸۷۳تن برگ سبز درجه دو از چایکاران دریافت شده است.

وی افزود: همچنین ۱۱۰میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده که برابر با ۶۷ درصد از مطالبات آنان بوده است.