مدیرکل میراث فرهنگی گیلان از مرمت و ساماندهی هزار و ۵۰۰ قلم اشیای تاریخی در این استان خبر داد و گفت: این اقدام برای حفاظت از اشیای تاریخی موجود در موزه باستان شناسی رشت انجام شده است.

به گزارش ندای گیلان،شهرود امیر انتخابی با اعلام این خبر گفت: به منظور حفاظت از اشیای تاریخی موزه رشت قراردادی با موضوع ساماندهی ۱۵۰۰ قلم از اموال منقول تاریخی و فرهنگی اشیا موزه باستان شناسی رشت منعقد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان در ادامه افزود: این قرار داد شامل مستند نگاری، تفکیک، طبقه بندی، کارشناسی اموال، الصاق برچسب، شماره گذاری اموال فرهنگی- تاریخی، تهیه عکس و شناسنامه عمومی درباره مشخصات ظاهری کاربردی و قدمت آثار بوده که انجام شده است.

امیر انتخابی ادامه داد: این عملیات که زیر نظر اداره کل موزه‌ها و اموال فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور و معاونت میراث فرهنگی اداره کل استان گیلان انجام شده است پس از مستند نگاری لیست اشیا در فرم‌های سه برگی و دفاتر و سپس در نرم افزار جام ثبت شد.