ارگاه نقش جوانان و دانشجويان در فرهنگ شهر نشيني به همت شاخه جوانان بنياد اميد ايرانيان در گيلان امروز در دفتر بنياد اميد در رشت تشكيل شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،كارگاه  نقش جوانان و دانشجويان در فرهنگ شهر نشيني به همت شاخه جوانان بنياد اميد ايرانيان در گيلان  امروز در دفتر بنياد اميد در رشت تشكيل شد.

این کارگاه در دو پنل برگزار شد که پنل اول  حقوق شهروندي و جامعه اگاه و مطالبه تشكل هاي مدني جوانان در فرهنگ شهر نشيني توسط ارمان پروقرباني.
پنل دوم نقش دانشجويان در شكل دهي تشكل هاي دانشجويي و تاثير آن در شهرنشيني توسط سارنگ حسن پور.
ماكان حائري رابط شاخه جوانان در استان گيلان  در ابتداي كارگاه اين برنامه را در راستاي شروع سلسله كارگاهاي فرهنگي با محور توسعه نقش جوانان در شهر نشيني معرفي نمود.

گفتنيست شاخه جوانان  بنياد اميد در گيلان ٣ ماه است فعاليت رسمي خود را آغاز کرده است.