فرماندار شفت با بیان اینکه اکثر شبکه های برق شهرستان قدیمی و فرسوده است، افزود: 40 روستای شفت بصورت پراکنده دچار قطعی برق هستند، که 8 اکیپ در سطح شهرستان در حال برطرف کردن قطعی برق بوده و تا ساعاتی دیگر، اکیپ های شرکت توزیع برق استان جهت کمک به برطرف کردن قعطی ها وارد شهرستان خواهند شد.

محمدرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان بیان داشت: از 48 ساعت قبل که بارش برف آغاز شد، ابتداء با امکانات شهرستان و پیش بینی که در جلسه حوادث مدیریت بحران شهرستان اتخاذ شده بود، تمامی دستگاه های شهرستان با تمام تلاش وامکانات وارد عمل شده و بخشی از مشکلات را مرتفع کردند.
وی افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه  نان و آرد و همچنین قطعی گاز در شهرستان شفت وجود ندارد.
فرماندار شفت با بیان اینکه  راه های مختلف روستایی شفت بصورت دائمی در حال بازگشایی است افزود: در ارتفاعات این شهرستان، از جمله امام زاده ابراهیم و اسحاق بیش از یک متر بارش برف صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: راه روستاهای خرمکش، چوبر، مزگده و سیاهمزگی در بار اول با استفاده ازامکانات شهرستان بازگاشی شد که با توجه به ادامه بارش ها دوباره مسدود گردید و در حال حاضر با تلاش ماموران راهداری و دهیاران و بخش خصوصی در حال بازگشایی است.
محسنی بیان داشت: مسیر راه های چماچای و امام زاده ابراهیم یک بار بازگشایی صورت گرفت، که خاطر بارش شدید برف مجدداً مسدود شده و اکنون در حال بازگشایی هستند.
وی با بیان اینکه با توجه به حضور معاون عمرانی استاندار و مدیرکل ستاد بحران گیلان در شهرستان شفت، افزود:  امروز دو دستگاه گریدر و لودر از مرکزاستان به شهرستان اعزام  شد که در حال بازگشایی راه ها می باشند.
محسنی با تصریح بر اینکه اولویت اصلی مدیریت ستاد بحران شهرستان، بازنگه داشتن راه های اصلی از جمله ملاسرا و جیرده است افزود: این مسیرها دائماً در حال نگهداری هستند.
وی تصریح کرد: همچنین راه های سیاهمزگی، علیسرا، شالما و لپوندان نیز در حال بازگشایی هستند.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان شفت با اشاره به اینکه  در بخش مرکزی، راه های  روستاهای مژده و خرطم در حال بازگاشیی هستند، افزود: در حال حاضر قطعی برق اصلی ترین مشکل شهرستان شفت است.
وی با بیان اینکه اکثر شبکه های برق شهرستان قدیمی و فرسوده است، افزود: 40 روستای شفت بصورت پراکنده دچار قطعی برق هستند، که 8 اکیپ در سطح شهرستان در حال برطرف کردن قطعی برق بوده و تا ساعاتی دیگر، اکیپ های شرکت توزیع برق استان جهت کمک به برطرف کردن قطعی ها وارد شهرستان خواهند شد.
محسنی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات اساسی حال شهرستان شفت، خاموشی تاسیات آب شربی که به برق متصل هستند است، افزود: تاسیسات تکرم، جیرده، نصیرمحله، شالما و لیشاوندان که هر کدام از آنها چندین روستا را آب رسانی میکنند دچار قطعی هستند.
فرماندار شفت از مردم خواست: با حفظ آرامش خود به ستاد بحران شهرستان کمک کنند تا مشکلات به وجود آمده یکی پس از دیگری مرتفع گردد.