کم تحرکی این مدیر و عدم توانمندی علمی و اجرایی وی در حد بخشداری در کنار اینگونه خصوصیات ذکر شده، عدم رضایت فعالان فرهنگی از طیف های مختلف آن بخش را ایجاد کرده است.

ندای گیلان:گیلان آنلاین نوشت: کم تحرکی این مدیر و عدم توانمندی علمی و اجرایی وی در حد بخشداری در کنار اینگونه خصوصیات ذکر شده، عدم رضایت فعالان فرهنگی از طیف های مختلف آن بخش را ایجاد کرده است.

یکی از مدیران اجرایی شهرستان رشت با نوع عملکرد خود موجب رنجش خاطر فعالان فرهنگی منطقه شده است. افراد و فعالان فرهنگی هنگام مراجعه به دفتر وی که بخشدار یکی از بخش های شهرستان رشت است با سخنان طولانی وی در تعریف و تمجید از خود و ادعاهای آن چنانی مواجه می شوند. وی علیرغم اینکه سابقه طولانی در فعالیت های قرآنی دارد در طول مدت تصدی بخشداری نتوانسته انتظارات حداقلی فعالان فرهنگی حتی مذهبی و قرآنی بخش را برآورده نماید.

در روزهای اخیر نیز یکی از فعالان فرهنگی هنگام مراجعه به وی بعد از اینکه طبق معمول در ابتدا صحبت های طولانی وی را تحمل کرد از او خواست که از یک مجموعه فرهنگی بازدید نماید که با واکنش عجیبی مواجه شد. آقای بخشدار که در طول این دیدار دایماً توجه خاصی به وضعیت خنک کنندگی دستگاه کولر محل کار داشت در پاسخ به دعوت آن فعال فرهنگی گفت که اگر بازدیدی در کار باشد باید در زمان خنک انجام شود!

چندی پیش در رسانه ها مطرح شد که سفرهای استانی رییس جمهور با در نظر گرفتن شرایط مطبوع آب و هوایی هر استانی در فصل خاصی از سال برنامه ریزی می شود، از این جهت ظاهراً آقای بخشدار در این زمینه از آقای رییس جمهور الگوگیری کرده است.

کم تحرکی این مدیر و عدم توانمندی علمی و اجرایی وی در حد بخشداری در کنار اینگونه خصوصیات ذکر شده، عدم رضایت فعالان فرهنگی از طیف های مختلف آن بخش را ایجاد کرده است.

شایسته است آقای فرماندار فکری به حال عملکرد ضعیف این مدیر اجرایی نماید.