شاهانی که در دوره اخیر کاندیدای شورای شهر رودسر نیز بود توانست رای شهروندان رودسری را به خود اختصاص دهد که این امر نیز میتواند برای 5 عضو منتخب شورای شهر رودسر نقطه عطف و قابل اتکا جهت انتخاب شاهانی رودسری با تجربه باشد.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رودسر، مهندس علی شاهانی یا 27 سال سابقه کار و فعالیت موثر در شهرداری کلانشهر رشت در حوزه های مختلفی از جمله اداره حقوقی، اداره املاک، معاونت معماری و شهرسازی، معاونت فنی و عمرانی، مدیرتملک بازگشایی حریم رودخانه و پروژه های عمرانی، کارشناس دفتر سرمایه گذاری، مدیر پروژه ابنیه و راه و پل و مدیر هماهنگی و عمرانی داشته است که با این تجارب موثر در حوزه های مختلف شهرداری در حال حاضر قوی ترین گزینه تصدی شهرداری رودسر است.
شاهانی که در دوره اخیر کاندیدای شورای شهر رودسر نیز بود توانست ۱۵۷۳ رای از آرای شهروندان رودسری را به خود اختصاص دهد که این امر نیز میتواند برای 5 عضو منتخب شورای شهر رودسر نقطه عطف و قابل اتکا جهت انتخاب شاهانی رودسری با تجربه باشد.
حال باید منتظر بود و دید آیا اکثریت اعضای شورای شهر رودسر یک فرد باتجربه و با شناخت جامع از مجموعه مدیریت شهری در بخشهای مختلف را برای آبادانی و توسه شهری رودسر توریست پذیر انتخاب خواهد کرد یا تحت تاثیر افراد پر توقع و غیر کارشناس شهری منافع عمومی شهروندان را به منافع افرادی خاص ترجیح خواهد داد.
با این اوصاف منتخبین شورای اسلامی شهر رودسر به جهت انتخاب شهردار درگیر آزمون دشواری هستند که اگر تخصص و منافع عمومی شهروندان را بر منافع عده ای پر توقع ترجیح دهند قطعا در نزد شهروندان فهیم رودسری جایگاه ویژه تری را داشته و مهر تاییدی برای استمرار حضور خود در شورای آینده نیز خواهند زد و اگر نیز بخواهند بر سر منافع عمومی شهروندان تحت تاثیر فشارهای افراد غیر کارشناس و منافع طلب معامله نمایند، نمره مردودی را از شهروندان و رسانه های گروهی در طی 4 سال پیش رو خواهند گرفت.