مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط راه برون رفت از مشکلات بی‌شمار اقتصادی و ایجاد اشتغالزایی است گفت: عزت و حرمت و توانمندی ما در گرو داشتن اقتصادی قوی است .

به گزارش ندای گیلان،احمدعلی شهیدی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان طی بازدیدی از شهرک صنعتی رودسر به نقش و جایگاه شهرک های صنعتی پرداخت و گفت : یکی از مسیرهای اصلی تحقق حماسه اقتصادی از کانال شهرک های صنعتی می گذرد و تقویت شهرک های صنعتی منجر به تحقق حماسه اقتصادی و ارتقای تولید ملی خواهد شد.

وی افزود : توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان عنوان کرد : ‌اگر موضوع اشتغال جوانان برای ما مهم است باید حمایت از تولید را مورد توجه قرار دهیم .

شهیدی افزود : عزت و حرمت و توانمندی ما در گرو داشتن اقتصادی قوی است .

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان تملک اراضی توسعه شهرک صنعتی رودسر به مساحت 14 هکتار را یکی از موارد مهم دانست و گفت : اراضی مدنظر در خصوص طرح توسعه شهرک صنعتی رودسر از اراضی متصل به این شهرک صنعتی میباشد که از هر حیث مناسب و کارآمد در جهت حمایت از صنایع کوچک و جذب سرمایه گذار میباشد .

وی افزود : این اراضی با توجه به متصل بودن به زمین شهرک صنعتی رودسر باعث میشود تا ما بتوانیم از زیرساخت های موجود در این شهرک و انتقال آن به  اراضی طرح توسعه استفاده نموده و این اقدام باعث کاهش هزینه های زیرساخت و در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال صرف حمایت از صنعتگران و جذب سرمایه گذاران گردد .

شهیدی تاکید کرد: شهرک های صنعتی محلی ایده آل برای صنعتگران بوده و لازم است تا زیرساخت های مورد نیاز تامین شود تا صنعتگران بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در ادامه افزود : با توجه به پایین بودن سرانه عرصه صنعتی در شهرستان رودسر ،  شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی ، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط راه برون رفت از مشکلات بی‌شمار اقتصادی و ایجاد اشتغالزایی است بیان داشت : تولید و اشتغال زمانی رونق می‌گیرد که روند سرمایه‌گذاری در این دسته از صنایع دنبال شود.