رییس مجمع نمایندگان گیلان با تاکید بر اینکه در خصوص ارز و مدیریتش در آن بحران بسیار ضعیف عمل شد خاطرنشان کرد:قرار بود ارز به کالا های واسطه ای که کارخانجات نیاز دارند اختصاص پیدا کند اما متاسفانه چای و موز وارد شد.

محمد صادق حسنی در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت در پاسخ به سوالی در خصوص معضل بیکاری در گیلان و ایران اظهار داشت: اهمیت شغل آنقدر زیاد است که چند سال است در مورد تولید ملی و اشتغال صحبت می‌شود و مقام معظم رهبری چند سال است که نامگذاری هر سال را در چهارچوب اشتغال و تولید مطرح می کنند.

وی با بیان اینکه من عامل هشتاد تا نود درصد این معضل را قاچاق و واردات می دانم گفت:خیلی از تولید کنندگان و شرکتها با هزار مشکل و با وام و تسهیلات تولید می‌کنند و اشتغال ایجاد می‌کنند ،هزینه تولید در کشور بالاست و وام ها با بهره بالا پرداخت می‌شوند.بعد از شش ماه و یا یک سال که تولید به بازار آمد و شناخته شد و مردم برای خرید آن اشتیاق نشان دادند و سود شرکت و تولید بالا رفت مسوولی که از رانت استفاده می کند آن محصول را کاهش داده ،قاچاق و واردات انجام می‌دهند و این بزرگترین معضل در بیکاری است.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه برای واردات مواد اولیه کارخانجات برای تولید ارز ۴۲۰۰ اختصاص دادیم ولی مدیریت خوبی انجام نشد در مورد تخصیص ارز مواد اولیه به سمت دیگری رفت و صورت مسئله عوض شد گفت:ماارز۴۲۰۰تخصیص دادیم به مواد اولیه ولی در آمارها دیدیم  ارز اختصاص داده شده برای واردات چای استفاده شده است.

نماینده رشت افزود:همان موقع از وزیر سوال کردم وقتی در مورد چای ارز۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهید اولا بیکاری ایجاد می‌کنید و ثانیاً جلوی صادرات چای مارا می‌گیرید و معضل برای ما ایجاد می‌کنید.

رییس مجمع نمایندگان گیلان با تاکید بر اینکه در خصوص ارز و مدیریتش در آن بحران بسیار ضعیف عمل شد خاطرنشان کرد:قرار بود ارز به کالا های واسطه ای که کارخانجات نیاز دارند اختصاص پیدا کند اما متاسفانه چای و موز وارد شد. وقتی چای وارد شود دیگر عرضه برای چای داخلی ایجاد نمی‌شود و چای ما از ارزش می افتد .

وی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز بهترین فرصت را برای صادرات چای داخلی فراهم کرده بود گفت:چرا باید برای واردات چای خارجی  ارز 4 هزار۲۰۰  تومانی بدهیم ولی چای داخلی‌مان را نتوانیم صادر کنیم.