با ابلاغ یوسف یزدانی، سرپرست شهرداری رشت؛ محمد دانش شکیب به عنوان سرپرست مدیریت منطقه دو و حامد حیدری به عنوان سرپرست مدیریت منطقه سه معرفی شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مراسم تودیع و معارفه مدیران مناطق دو و سه شهری با حضور معاونین شهرداری، مدیران حراست و بازرسی برگزار شد.

بر این اساس و طبق ابلاغ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت، محمد دانش شکیب که تا پیش از این مدیر منطقه سه بود به عنوان سرپرست مدیریت منطقه دو و حامد حیدری هم که تاکنون به عنوان معاون اداری و مالی منطقه پنج مسئولیت داشت به عنوان سرپرست مدیریت منطقه سه معرفی شد.