سرپرستان جدید منطقه یک و پنج شهرداری رشت معرفه شدند.

به گزارش ندای گیلان،ناصر حاج محمدی در احکامی جداگانه بابک رمضانی را به سمت سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری و مهیار برنجی را به سمت سرپرست شهرداری منطقه یک، حسن جباری را به سمت سرپرست شهرداری منطقه پنج، مصطفی گلشنی را به سمت مدیریت سرمایه انسانی شهرداری و حسین احمدی را به سمت سرپرست مالی و اقتصادی منطقه پنج شهرداری رشت منصوب نمود.

شهردار رشت در احکام خود برای هر یک از مدیران منصوب شده در راستای اجرای وظایف محوله آرزوی توفیق کرد.