رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: زمانی که سرمایه گذاران متوجه موضوع استیضاح شهردار رشت شدند گفتند که بعد از این موضوع درباره سرمایه گذاری صحبت می کنند.

ندای گیلان:احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسلامی رشت در جلسه سوال از شهردار رشت گفت: در جلسه بعدی با اعلام نظر اعضای شورای اسلامی تصمیمات لازم در این باره گرفته می شود.

وی گفت: سئوال از شهردار و نظارت از وظایف پارلمان شهری است.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به دیدار خود با گروهی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در رشت خاطر نشان کرد: زمانی که متوجه موضوع استیضاح شهردار رشت شدند گفتند که بعد از این موضوع درباره سرمایه گذاری صحبت می کنند.

رئیس شورای اسلامی رشت بیان داشت: این مهم نیز خواسته افرادی از همکاران شورا، مدیران شهرداری و شهروندان است که موضوع سئوال و جواب از شهردار تمام شود.

از ابتدای مسئولیت شهردار رشت تاکنون سه جلسه طرح سئوال از وی برگزار شده است.

irna