کوچکی نژاد در ادامه با اشاره به انتقال تحصیلی یکی از نمایندگان از دانشگاه گیلان به دانشگاهی در مرکز با تصویب کمیسیون موارد خاص گفت: از این عزیز بپرسید که چه پاسخی برای این انتقال فراقانونی دارند، از استاد راهنمای ایشان که قبلا رییس شورای شهر بوده بپرسید آیا واقعا این انتقال قانونی بوده است یا خیر!

ندای گیلان : جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: ایام محرم و عزاداری است، بهتر است فکر و ذهن مردم را مشغول اخبار حاشیه ای و فرعی نکنیم.

وی که درباره بحث مدارک نامعتبر که توسط نماینده ی دیگری مطرح شده بود، سخن میگفت؛ با تأکید بر اینکه با انتشار هر مطلبی اجازه ندهیم اعتبار رسانه ها و سایت های خبری زیر سوال برود، افزود:دوستان لطف کنند، هرکسی هر شائبه ای درباره مدرک تحصیلی من دارد در رسانه ها منتشر کند.

کوچکی نژاد در ادامه با اشاره به انتقال تحصیلی یکی از نمایندگان از دانشگاه گیلان به دانشگاهی در مرکز با تصویب کمیسیون موارد خاص گفت: از این عزیز بپرسید که چه پاسخی برای این انتقال فراقانونی دارند، از استاد راهنمای ایشان که قبلا رییس شورای شهر بوده بپرسید آیا واقعا این انتقال قانونی بوده است یا خیر؟

این نماینده مجلس افزود:من اگر جای شما بودم این مسأله را از دفتر وزیر پیگیری می کردم و از افرادی که از سمت ها و جایگاه خود سوءاستفاده می کنند پاسخ می خواستم./خبرآزاد