مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان گفت:بالغ بر 70 درصد مراتع گیلان به دلیل فقر پوشش گیاهی در معرض خطر فرسایش خاک قرار دارد.

به گزارش ندای گیلان،محسن یوسف پور در گفت وگویی با بیان اینکه 245 هزار هکتار مرتع در استان داریم، اظهار کرد: بالغ بر 70 درصد مراتع گیلان به دلیل فقر پوشش گیاهی در معرض خطر فرسایش خاک قرار دارد که این مسئله می تواند نقش بسزایی در سیلخیزی بیش از 50 درصد از حوضه های آبخیز استان داشته باشد.

خطر فرسایش خاک در 70 درصد از مراتع گیلان

وی با اشاره به تخصیص اعتبار 700 میلیارد تومانی به پروژه های آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در سال جاری، عنوان کرد: امسال با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی یک هزار و 50 هکتار از مراتع استان تحت عملیات بذرکاری، بذرپاشی، کپه کاری، علوفه کاری و حفاظت و قرق قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با بیان اینکه اجرای پروژه های آبخیزداری در قالب عملیات بیولوژیکی، مراتع ما را از فقر پوشش گیاهی نجات می دهد، گفت: تقویت پوشش گیاهی در مراتع علاوه بر جلوگیری از سیل و فرسایش خاک، تقویت منابع آبی حوضه های آبخیز، تلطیف هوا، ایجاد فضای سبز جنگلی و مرتعی، رونق تولیدات دامی و در نهایت افزایش درآمد آبخیزنشینان را به دنبال دارد.

این مقام مسئول، با بیان اینکه تاکنون در سطح 60 درصد از اراضی مرتعی استان عملیات آبخیزداری انجام شده است، عنوان کرد: با مساعدت استاندار گیلان در سال جاری اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان به آبخیزداری اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: تبدیل مراتع و جنگل ها به زمین زراعی و مسکونی برای چرخه حیات جنگل آسیب های جدی از جمله تخریب خاک، حذف پوشش گیاهی، کاهش آب های زیرزمینی، تغییر الگوی بارندگی، افزایش فرسایش و آلودگی های محیطی را به همراه دارد.

یوسف پور اولویت برنامه های سازمان جنگل ها را حفاظت آب و خاک دانست و اظهار کرد: اگر بتوانیم خاک را در مناطق بالادست حفظ و آب را به درستی به پایین   دست هدایت کنیم، ضمن حفظ پوشش گیاهی، از بسیاری از بلایا نظیر سیل که طی سالیان اخیر استان ما را تهدید می کند، جلوگیری خواهیم کرد.

 

خطر فرسایش خاک در 70 درصد از مراتع گیلان