نیکومنش نودهی:حقوق اسفندماه پرسنل شهرداری رشت نیز بدون تعویق افتادن تا پایان سال پرداخت می شود.

به گزارش ندای گیلان،مظفر نیکومنش در گفتگو یی در مورد وضعیت شهرداری رشت، اظهار کرد: درآمد روزانه شهرداری رشت در حال کنترل است و روزانه میزان درآمد شهرداری بررسی می شود.

وی با تأکید براینکه مشکلی در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری وجود ندارد، تصریح کرد: شنبه هفتم اسفندماه حقوق و پاداش بهمن ماه پرسنل شهرداری پرداخت می شود.

عضو شورای شهر رشت در ادامه این مطلب اضافه کرد: حقوق اسفندماه پرسنل شهرداری رشت نیز بدون تعویق افتادن تا پایان سال پرداخت می شود.

نیکومنش با اشاره به این نکته که دو عضو شورای اسلامی شهر رشت به طور ثابت هر روز ساعت ۱۷، دریافتی های شهرداری را کنترل می کنند، اظهارکرد: هدف پرداخت به موقع حقوق پرسنل وکارگران شهرداری است و اولویت با پرداخت حقوق است.

 

گفتگو:دیار باران