با تحقق این قانون حداقل صد هزار نفر از افراد غیر واجد شرایط که عملاً در کارساختمانی فعال نیستند شناسایی و حذف شوند.

به گزارش ندای گیلان: اکبر شوکت در نشست با مدیران و مسئولان تامین اجتماعی گیلان افزود: خوشبختانه دراین استان تفاهم و تعامل سازنده و همکاری‌های متقابل بسیار موفقیت‌آمیز و اثربخش بوده است.
وی با اشاره به اینکه درسال ۸۵ تنها دارای ۶ انجمن درحوزه کارگران ساختمانی بوده‌ایم، گفت: اکنون بیش از۲۰۰ انجمن درسطح کشوردر حال فعالیت هستند.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: خط قرمز ما در تشکیلات و انجمن صنفی کارگرساختمانی‌ست یعنی فقط کارگر ساختمانی باید عضو انجمن باشد، از بیمه مربوطه برخوردار شود و به عضویت هیات مدیره درآید.
ریاست هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های کارگران ساختمانی کشور خاطرنشان کرد: درماده ۱۸ کسب وکار، اختیارات ویژه‌ای برای انجمن‌های کارگران ساختمانی پیش بینی شده که کاریابی، معرفی و صدور مجوز فعالیت از جمله آن‌هاست.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به نسبت پشتیبانی ۸/۳ دراستان که باعث قرارگرفتن گیلان در رتبه انتهایی جدول کشوری این شاخص شده، افزود: عوامل فراوانی ازقبیل پدیده سالمندی، بالابودن امید به زندگی، مهاجرپذیربودن و شرایط مناسب اقلیمی ازعمده‌ترین دلایل این وضعیت است.
جمیل حق‌پرست کمبود امکانات درمانی و بیمارستان ملکی، سهمیه‌های محدود وام‌های بازنشستگی، تبعیض و بی‌عدالتی درسهمیه‌های اعطایی، تغییرات محاسبه ۴درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و عدم همکاری کارفرمایان در ماده ۱۰ نوسازی صنایع و نداشتن محل اسکان مناسب کانون را از جمله عمده‌ترین مطالبات نمایندگان تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی گیلان معرفی کرد.