توزیع رایگان نهال به تعداد ۴۰۰۰۰ اصله از انواع نهال های مثمر و غیر مثمر بین شهروندان در پارکهای توحید، پارک شهر، پارک کشاورز، پارک دانشجو و پارک معراج واقع در قطعه ۸۲ مسکن مهر راس ساعت ۱۲ ظهر از برنامه های روز درختکاری است.

به گزارش ندای گیلان،سجاد محجوب از برگزاری مراسم درختکاری و اهدای نهال رایگان به مناسبت روز درختکاری خبر داد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با بیان این خبر افزود؛ سازمان در سال جاری در راستای ادامه طرح ساماندهی درختکاری شهری، به طرح کاشت نهال در سطح خیابانها و پارکهای شهری با کاشت گونه های بومی و سازگار با اقلیم شهررشت نظیر ون بومی، افرا، ژینکو، نارنج، آزاد، بلوط و … پرداخته است و تاکنون بالغ بر ۲۰۰۰ اصله نهال، کاشت نموده و تا پایان سال نیز بالغ بر۸۰۰۰ اصله نهال در سطح خیابانها نظیر (سعدی، معلم، مدرس، شهدا و …) و پارک های شهری (نظیر پارک آلمانیها، مسکن مهر قطعه ۱۴۲ و… ) غرس خواهد نمود.

وی درخصوص برنامه های ویژه ی روز درختکاری افزود: این مراسم در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۵ اسفند با حضور و مشارکت مسئولین و مدیران استانی، تشکل های مردم نهاد، مدارس، مهدهای کودک و شهروندان و با اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی در جهت اشاعه فرهنگ درختکاری و کاشت ۱۵۰ اصله نهال آزاد در پارک شهر رشت برگزار خواهد گردید.

همچنین توزیع رایگان نهال به تعداد ۴۰۰۰۰ اصله از انواع نهال های مثمر و غیر مثمر بین شهروندان در پارکهای توحید، پارک شهر، پارک کشاورز، پارک دانشجو و پارک معراج واقع در قطعه ۸۲ مسکن مهر راس ساعت ۱۲ ظهر از دیگر برنامه های روز درختکاری می باشد.

محجوب در پایان به مکان های پیش بینی شده جهت کاشت نهال در هفته درختکاری اشاره کرد و گفت: تعداد ۳۰۰ اصله نهال در پارک مسکن مهر قطعه ۱۴۲، ۵۰ اصله نهال در پارک بهاران واقع در بلوار شهید انصاری، ۱۰۰ اصله نهال در پارک رازی (پشت بیمارستان رازی)، ۱۵ اصله نهال در دبیرستان میرزا کوچک خان ۲، ۵۰ اصله نهال در پارک شهرک فومن شیمی و ۴۰ اصله نهال در پارک پردیسان طبق زمانبندی انجام گرفته شده کاشته خواهند شد.