اعضای شورای تالش با تغییر تصمیمات پیشین خود با ۵ رای بهروز علی بابایی(رئیس فعلی شورای شهر) را بعنوان شهردار جدید تالش انتخاب کردند.

به گزارش ندای گیلان از تالش،جلسه شورای شهر تالش با حضور اکثریت اعضا با دستور جلسه ابطال مصوبه انتخاب کوروش خداوردی زاده بعنوان شهردار منتخب و انتخاب شهردار جدید برگزار شد.

در این جلسه ۶عضو شورا در غیاب هادی رحیمی رای به ابطال مصوبه انتخاب کوروش خداوردی زاده دادند.

همچنین اعضای شورا با ۵ رای بهروز علی بابایی (رئیس فعلی شورای شهر) را بعنوان شهردار جدید تالش انتخاب کردند.