خاوری در پایان تصریح کرد: فاز اول کنارگذر مرجقل تولم شهر در مرحله مناقصه است و عملیات اجرائی این پروژه هم به زودی آغاز خواهد شد.

به گزارش  ندای گیلان از رشت، علی خاوری با بیان اینکه عملیات اجرائی چهارخطه کردن محور آستارا، ویرمونی، خطبه سرا که بعنوان یکی از پر ترددترین و پرترافیک ترین محورهای استان می باشد و با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در حال انجام میباشد که با توجه به شرایط منطقه و کوهستانی بودن آن و حساسیت گره های ترافیکی می طلبد در سریعترین زمان ممکن زیر بار ترافیک برود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به پروژه تقاطع راه پل در محور سراوان به کوچصفهان که از نقاط بسیار پرترفیک و حادثه خیز بوده و تعریض پل های این مسیر از اولویت های اساسی این اداره کل می باشد، خاطرنشان کرد: عملیات اجرائی این پروژه به زودی آغاز خواهد شد.

وی  اعتبار درنظرگرفته شده برای این پروژه را  بالغ بر 15 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت فاز اول آن تعریض پل و راستگرد های دو سمت میباشد و درصد آن هستیم تا پایان سال این پروژه به بهره برداری برسد.

خاوری در پایان تصریح کرد:  فاز اول کنارگذر مرجقل تولم شهر در مرحله مناقصه است و عملیات اجرائی این پروژه هم به زودی آغاز خواهد شد و سعی می کنیم این پروژه هم تا پایان سال به بهره برداری برسد.