برنامه پروزاهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 5 آذرماه 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
سه شنبه 10:25 کاسپین CPN6962 مشهد باطل شد M83
سه شنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس طبق برنامه B737-400
سه شنبه 11:45 وارش VRH5835 کیش باطل شد B737-400
سه شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB927 کیش طبق برنامه MD82
سه شنبه 16:10 آتا TBZ5700 مشهد طبق برنامه MD82
سه شنبه 16:40 ایران ایر IRA3333 تهران باطل شد ATR-72-500
سه شنبه 17:15 ایران ایر IRA245 تهران طبق برنامه MD82
سه شنبه 19:00 ایران ايرتور IRB904 مشهد تاخیر – 20:30 MD82
سه شنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه 100
سه شنبه 19:35 آسمان IRC3940 شیراز طبق برنامه 100
سه شنبه 22:05 ایران ایر IRA453 مشهد طبق برنامه MD

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح می باشد:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
سه شنبه 11:25 کاسپین CPN6963 مشهد باطل شد M83
سه شنبه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس طبق برنامه B737-400
سه شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB926 کیش طبق برنامه MD82
سه شنبه 12:45 وارش VRH5834 کیش باطل شد B737-400
سه شنبه 17:00 آتا TBZ5701 مشهد طبق برنامه MD82
سه شنبه 17:15 ایران ایر IRA3332 تهران باطل شد ATR-72-500
سه شنبه 18:00 ایران ایر IRA452 مشهد طبق برنامه MD82
سه شنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه 100
سه شنبه 19:45 ایران ايرتور IRB905 مشهد تاخیر – 21:15 MD82
سه شنبه 20:10 آسمان IRC3941 شیراز طبق برنامه 100
سه شنبه 22:50 ایران ایر IRA244 تهران طبق برنامه MD82