برای اثبات بانوان در شهرداری رشت بهای سنگینی داده شد، بنابراین زیبنده نیست که با ما بانوان پوشش نامناسب زحمات چند ساله را از بین ببریم.

به گزارش ندای گیلان؛مریم گل احضار با تاکید بر وظیفه سنگین بانوان شاغل در جامعه اذعان داشت: در گذشته به بانوان در شهرداری رشت فقط سمت ماشین نویس و یا کارمند بایگانی اعطا می‌شد اما خوشبختانه امروز شاهد اشتغال بانوان در مسند عالی مدیریتی و سازمانی شهرداری رشت هستیم.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت با اشاره به تغییر شرایط کنونی در شهرداری رشت خاطرنشان کرد: زمانی‌که برای اولین بار سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل به یکی از بانوان شاغل در شهرداری واگذار شد، کسی باور نداشت که یک خانم بتواند از عهده این سمت حساس برآید.

وی  رعایت دو رفتار سازمانی و فردی توسط بانوان در سازمان شهرداری را ضروری دانست و گفت: برای اثبات بانوان در شهرداری رشت بهای سنگینی داده شد، بنابراین زیبنده نیست که با ما بانوان پوشش نامناسب زحمات چند ساله را از بین ببریم.

گل احضار با تاکید بر افتخار جامعه نسوان به حضور بانوان در مسند مدیریتی تصریح کرد: زنان شاغل در شهرداری رشت توانمندی بالایی در انجام و هدایت پروژه‌ها دارند، لذا شایسته نیست تا بعضی از همکاران با عدم رعایت عفاف و حجاب و یا داشتن پوشش نامناسب جلوی پیشرفت خود را بگیرند.

سجودی با تاکید بر اینکه همه افراد جامعه نیازمند تذکر هستند، اذعان داشت: نسیان یکی از وجه تسمیه های انسان است و افراد ممکن است بعضی از امور را در زندگی خود از یاد ببرند، بنابراین از آنجائیکه در آیات قرآنی نیز مکرر به تذکر اشاره شده شایسته است تا مومنان  با تذکر دادن نواقص همدیگر را یادآوری نمایند.

مدرس گروه معارف اسلامی و اخلاق دانشگاه با اشاره به امتیازات خاص بانوان در خلقت تصریح کرد: از آنجائیکه مومن آئینه مومن است شایسته است تا بانوان همانند آئینه کنار هم باشند و عییب های یکدیگر را یادآوری نمایند.

وی حیا، عفت، غیرت و حجاب را از بحث های پیرامون خانواده دانست و افزود: برای هرکدام از این مطالب عنوان شده مطالب و کتابهای زیادی نوشته شده است.

سجودی با اشاره به رعایت اعتدال در امورات و کارهای روزانه خاطرنشان کرد: با وجود دلایل متعدد سختی در رعایت حجاب بانوان می توانند با مراجعه به آیات‌الهی وحکم صریح خداوند به رعایت حجاب توجه داشته باشند.

این مدرس همسر داری نیکو را جهاد زن خواند و یادآور شد: خلقت زن و مرد هردو لازم بوده ، چرا که زن مظهر جمال و مرد مظهر جلال الهی است.

وی افزود: زنان بهترین مخلوقات الهی هستند، لذا شایسته نیست تا با آرایش بیرونی عزت و جلال خود را پایین آورند.