مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با بیان اینکه پارسال از نظر ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی، رتبه هشتم به این استان اختصاص یافت، گفت: بخش عمده ای از درگیری ها در توهین کلامی است.

به گزارش ندای گیلان،مدیرکل پزشکی قانونی گیلان در گفتگویی بیان داشت: پارسال از نظر ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی، رتبه هشتم به این استان اختصاص یافت.

دکتر مهدی قربانی با بیان اینکه آمار ما در پزشکی قانونی با آمار نیروی انتظامی به هم نزدیک است، اضافه کرد: احساس می کنم که بخش عمده ای از درگیری ها در توهین کلامی است.

وی اظهار داشت: بدترین رتبه استان گیلان از نظر ارجاعات نزاع های فیزیکی به پزشکی قانونی بین “۵ تا ۱۰” می باشد که مدعی هستند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه نزاع ها با مقوله اقتصاد ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سال ۹۰ و ۹۱ بیشترین آمار نزاع را داشتیم که البته میان رقم بیشترین و کمترین ۱۰ درصد تفاوت وجود دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان اضافه کرد: مشکلات اقتصادی دایره تاثیرگذاری زیادی دارد و همه را متاثر می کند چنانکه خیلی مواقع افراد قادر به کنترل عصبانیت نیستند و این موجب نزاع و درگیری های فیزیکی می شود.

وی درباره قتل در استان گیلان نیز بیان داشت: سال ۹۷ کمترین موارد قتل را داشتیم اما در ۹ ماه سال ۹۸ نیز آمار قتل از کل آمار سال گذشته، بیشتر شده است.

/ایرنا