درمانگاه شهید تکاور اقبال آدمی فرماندهی آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی هاشم منجیل امروز با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش و فرماندار رودبار افتتاح شد.

به گزارش ندای گیلان از رودبار،درمانگاه شهید تکاور اقبال آدمی فرماندهی آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی هاشم منجیل امروز با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش افتتاح شد.

فرمانده مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی منجیل گفت: درمانگاه شهید تکاور اقبال آدمی فرماندهی آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی هاشم منجیل امروز با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش افتتاح شد
امیر دریادار گودرز بهرامی افزود: این درمانگاه با صد و پنجاه میلیارد ریال هزینه در یک طبقه با۶۵۰ متر زیربنا در ۲۵۰۰ متر زمین افتتاح احداث شده است.
وی گفت: در این درمانگاه پزشک عمومی، دندانپزشکی، داروخانه، اورژانس، رادیولوژی و آزمایشگاه وجود دارد.
همچنین مزار شهید گمنام این فرماندهی با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش و مسئولان رودبار گلباران شد.