جمشیدپور گفت:یکی از دلایل تاخیر پل های عابرپیاده مکانیزه وجود معارضات می باشدو دو پل دیگر هفته آینده افتتاح خواهند شد.

سرپرست شهرداری رشت اظهارکرد:مصوبه طرح جامع ترافیک رشت امروز رسما به شهرداری ابلاغ شد.

فرامرز جمشیدپور افزود:مدتها بود که منتظر این ابلاغ بودیم وبالاخره امروز رسما این مصوبه ابلاغ شد.

وی بااشاره به وضعیت پل های عابر پیاده  مکانیزه در رشت تصریح کرد:تا کنون هفت پل بصورت سرمایه گذاری ومکانیزه در رشت افتتاح شد ویک پل بدون آسانسور  نیز به بهره برداری رسید.

جمشیدپور ادامه داد:یکی از دلایل تاخیر پل های عابرپیاده مکانیزه وجود معارضات می باشدو دو پل دیگر هفته آینده افتتاح خواهند شد.

وی درخصوص عملکر شرکت مرصادشیمی پیرامون قرار داد  احداث ۲۷ پل عابرپیاده مکانیزه اذعان کرد:عملکرد شرکت مرصاد شیمی مناسب نیست ودرصورت تداوم اینکار قرار داد را خلع ید خواهیم کرد.

سرپرست شهرداری رشت درخصوص فیبر نوری سطح رشت اذعان کرد:فیبر نوری برای سطح شهررشت قبلا در قالب بسته سرمایه گذاری مطرح شده بودودر حال حاضر شرکت ایرانسل بصورت سرمایه گذاری دراین زمینه اعلام همکاری کرده است.

جمشید پور درخصوص مشکلات پیرامون پل های عابر پیاده مکانیزه اذعان کرد:استفاده نادرست از آسانسورها توسط برخی از دانش آموزان و.. از جمله مشکلاتی است که باآن مواجه هستیم ونیازمند فرهنگ سازی می باشد.‌