ندای گیلان:سید ولی اله عظمتی کاندیدای دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی از رشت مورد استقبال پرشور مردم سنگر قرار گرفت

photo_2016-02-24_01-49-13 photo_2016-02-24_01-49-05 photo_2016-02-24_01-49-09 photo_2016-02-24_01-49-01 photo_2016-02-24_01-48-52 photo_2016-02-24_01-48-47 photo_2016-02-24_01-48-39