به منظور جلوگیری از شیوع و سرایت ویروس کرونا ضدعفونی کردن محلات مناطق پنجگانه ،توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت ۱۶ اسفند صورت پذیرفت.

به گزارش ندای گیلان،به منظور جلوگیری از شیوع و سرایت ویروس کرونا ادامه عملیات ضدعفونی کردن محلات مناطق پنجگانه ،توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت ۱۶ اسفند اعم در محله های ایثارگران جاده تهران و … ، شستشوی ورودی باغ رضوان، جایگاه CNG جنب باغ رضوان، ورودی ادارات ، مراکز آموزشی، مراکز نظامی و بانک های محدوده شهید چمران، سرویس بهداشتی خیابان شهید مصباح و … صورت پذیرفت.

شایان ذکر است عملیات ضدعفونی کردن و گند زدایی محلات مناطق پنجگانه تا اعلام کنترل کامل ویروس، هر شب از ساعت ۲۲ الی ۴ صبح تکرار خواهد شد.