رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با تقدیر از برگزاری فستیوال شهر خلاق خوراک و گرامیداشت میرزا کوچک خان جنگلی ، بر ادامه برگزاری جشنواره ها در راستای نشاط عمومی و برندسازی شهر رشت تاکید نمود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،شانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت با حضور اعضا و مشاورین و مدعوین برگزار شد.

  نادر حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با تقدیر از برگزاری فستیوال شهر خلاق خوراک و گرامیداشت میرزا کوچک خان جنگلی ، بر ادامه برگزاری جشنواره ها در راستای نشاط عمومی و برندسازی شهر رشت تاکید نمود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه پژوهش و مطالعه پیرامون موضوعات مورد نیاز شهر و شهرداری افزود؛ امروز سازمان های پیشرفته و توسعه یافته اصل اقدامات خود را بر اساس پژوهش ها و مطالعات علمی انجام داده و سهم تحقیق و پژوهش بسیار بالا بوده که متأسفانه در سازمان‌های ما کمتر مشاهده می‌شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در ادامه از مدیریت شهری خواست با ایجاد کمیته های علمی و پژوهشی درون سازمانی بار علمی پژوهشی این پروژه‌ها را افزایش داده تا شهروندان شاهد افزایش بهره‌وری و نتایج بهتر اجرای پروژه‌ها باشند.
وی با بیان اینکه برنامه بلند مدت اداره پژوهش و مطالعات شهرداری باید مشخص گردد افزود ؛ مدیریت شهری می تواند با ایجاد نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی ارتباطات خود را گسترده تر کرده و برنامه‌های خود را نیز در معرض قضاوت صاحبنظران قرار دهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه گفت امروز جمعیت عظیمی در محلات حاشیه شهر ساکن شده اند اما کمتر به بحث های فرهنگی آنان توجه می شود که لازم است شهرداری و سازمان های مربوطه نگاه ویژه‌ای به این هیأت ها و مساجد داشته تا از این جمعیت عظیم غافل نباشیم.
مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک با انتقاد از نگاه صرفاً درآمدی به همه سازمان‌های شهرداری و محدود سازی برنامه ریزی این سازمان ها با توجه به محدودیت‌های مالی آنان افزود امروز مدیران سازمان های ما
به علت وضعیت بسیار وخیم مالی علیرغم عشق به کارشان انگیزه کار را از دست داده و آبروی سازمان خود را در خطر می بینند
وی با عنوان اینکه تولید محتوا و استفاده از هنرمندان هزینه‌هایی دارد تاکید کرد که مدیران سازمانها این اعتبار مالی را امروز در اختیار ندارند که موجب نگرانی پیرامون برنامه های آتی سازمان ها شده است.
عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نارضایتی خود از برگزاری این چنینی فستیوال شهر خلاق خوراک اضافه کرد، فستیوال مذکور در شأن شهر خلاق خوراک رشت نبوده اما هنگامی که امکانات موجود در دسترس مدیران مربوطه و کمبودها را مشاهده کنیم متوجه می شویم که با دستان خالی کاری بزرگ انجام دادند که جای تقدیر و تشکر دارد.
مسعود عباس نژاد در پایان از اعضای کمیسیون خواست با تعیین چند پروژه شاخص نسبت به عملی کردن آن طی مدتی مشخص اقدام نمایند.