محمدی عدم توجه به زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی و همچنین ساخت و سازهای جدید به رغم داشتن پیشینه زیبایی شناسی از هزاران سال قبل که جام مارلیک دلیلی بر این ادعاست را نیز از جمله موارد لازم برشمرد و آرزو کرد روزی در رشت میدان زیبایی همچون میدان نقش جهان اصفهان داشته باشیم چرا که تنها میدان زیبای شهر، میدان شهرداری است که صد سال قدمت دارد.

کیوان محمدی، رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان،ضمن قدردانی از زحمات و حمایت های دکتر نوبخت از همکاری همکاران سازمان، مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان، از همراهی استاندار نیز طی مسئولیت خود قدردانی کرد و گفت: ما در یک شرایط سخت و طاقت فرسا( در دولت یازدهم و دوازدهم) کار کردیم و اگر کم و کاستی داشتیم عذر می خواهم.

وی ادامه داد: کارهایی که انجام دادیم وظیفه ما بوده و در قبالش حقوق گرفتیم. اما ذکر چند نکته شاید لازم است و آن اینکه گاه نتوانستیم در بخشی کار کنیم و یا موفقیت چندانی نداشتیم و یا موفقیت داشتیم ولی بخاطر بزرگی کار، آیندگان باید آن را ادامه دهند و یکی از آن حوزه ها تعلیم و تربیت است که به اعتقاد من بازخورد لازم را دریافت نکردیم. به عنوان مثال توجه به مهدهای کودک که اساس توسعه کشورها هستند بسیار مهم است. همچنین در زمینه تعلیم و تربیت باید انقلابی در کشور ایجاد شود، مدارس مراکز شهر به حاشیه انتقال یابد و مدارس کوچک، بزرگ شوند تا دانش آموزان فرصت بازی و تحرک داشته باشند و البته همزمان با تحول فیزیکی، تحول محتوایی نیز ضروری است.

وی همچنین صیانت از آب و خاک و هوا در استان و ساماندهی زباله و سراوان را از نکات ضروری و حایز اهمیت در استان برشمرد که با توجه به اقدامات صورت گرفته هنوز جواب درخوری در این بخش حاصل نشده است.

محمدی عدم توجه به زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی و همچنین ساخت و سازهای جدید به رغم داشتن پیشینه زیبایی شناسی از هزاران سال قبل که جام مارلیک دلیلی بر این ادعاست را نیز از جمله موارد لازم برشمرد و آرزو کرد روزی در رشت میدان زیبایی همچون میدان نقش جهان اصفهان داشته باشیم چرا که تنها میدان زیبای شهر، میدان شهرداری است که صد سال قدمت دارد.

(گفتنی است در این جلسه از سوی محمدی کتاب دو جلدی راه آهن گیلان که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تهیه و تدوین شده بود به استاندار تقدیم شد.)