بایگانی‌ها مدیر تعاون روستایی استان گیلان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
توزیع ۵۲ هزارتن آرد خبازی و خانه پزی توسط شبکه تعاونی روستایی استان گیلان ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
مدیر تعاون روستایی استان گیلان خبر داد:

توزیع ۵۲ هزارتن آرد خبازی و خانه پزی توسط شبکه تعاونی روستایی استان گیلان

مدیر تعاون روستایی استان گیلان گفت؛ ازابتداي سالجاري تاکنون، حدود 52 هزارتن آرد خبازي و خانه پزي توسط شبکه تعاونی روستایی استان گیلان، در سطح شهرها و روستاهاي استان، بجز شهر رشت، توزیع گردیده است.

عملکرد شبکه تعاونیهای روستایی، کشاورزی و تولید روستایی گیلان دربخش توزیع نهاده های کشاورزی ودامی ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
در سال زراعی گذشته:

عملکرد شبکه تعاونیهای روستایی، کشاورزی و تولید روستایی گیلان دربخش توزیع نهاده های کشاورزی ودامی

با تلاش شبکه تعاونی روستایی وتولید روستایی تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان، درسال زراعی گذشته، حدود 40256 تن انواع کودهاي شیمیایی پایه تکلیفی و غیرتکلیفی بین کشاورزان گیلانی توزیع گردیده است.