بایگانی‌ها مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
شخم اولیه نیمی از شالیزار‌های گیلان ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد:

شخم اولیه نیمی از شالیزار‌های گیلان

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تا کنون ۵۰ درصد شالیزار‌های گیلان با استفاده از آب‌های سطحی شخم خورده اند.

شخم زمستانه نیمی از شالیزار‌های گیلان ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد؛

شخم زمستانه نیمی از شالیزار‌های گیلان

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت:تا کنون ۵۰ درصد شالیزار‌های گیلان معادل ۱۱۰ هزار هکتار شخم اول شدند.