بایگانی‌ها سهیل طاهری | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
اجرای سیستم مدیریت انرژی با هدف مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی در برق منطقه ای گیلان ۲۵ دی ۱۴۰۰

اجرای سیستم مدیریت انرژی با هدف مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی در برق منطقه ای گیلان

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد برق منطقه ای گیلان گفت: سیستم مدیریت انرژی با هدف مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی در برق منطقه ای گیلان اجرایی شد.