اعلام شماره قبض گاز به اداره گاز
شماره کنتور را خودتان به اداره گاز بدهید/برای پرداخت قبض گاز وارد شوید 29 دی 1395

شماره کنتور را خودتان به اداره گاز بدهید/برای پرداخت قبض گاز وارد شوید

بر اساس برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران درجهت افزایش سرعت انجام خدمات، حفظ و صیانت از محیط زیست و صرفه جویی در هزینه ها، طرح حذف قبض کاغذی از آذرماه امسال همزمان با سراسر کشور در گیلان نیز اجرا خواهد شد.