حبیب جهانساز با اشاره به فعالیت 165 کارخانه چایسازی در شمال کشور گفت:تاکنون صاحبان 35 کارخانه چایسازی دراستان های گیلان و مازندران برای خرید برگ سبز از چایکاران با این سازمان قرارداد بستند.

به گزارش ندای گیلان،رییس سازمان چای کشور امروز گفت : تاکنون صاحبان ۳۵ کارخانه چایسازی دراستان های گیلان و مازندران برای خرید برگ سبز از چایکاران با این سازمان قرارداد بستند.
حبیب جهانساز با اشاره به فعالیت ۱۶۵ کارخانه چایسازی در شمال کشور پیش بینی کرد : تا اردیبهشت آغاز برداشت برگ سبزچای هم با صاحبان دیگر واحد های چایسازی  قرار داد بسته شود.
به گفته ی وی  درصورت مساعد بودن شرایط جوی برداشت برگ سبز چای  از باغ های گیلان و مازندران از اول اردیبهشت آغاز شود.
بیش از ۵۵ هزار خانوارچایکار گیلان و مازندران امسال از ۲۵ هزار هکتار باغ ، برگ سبز برداشت می کنند.
برگ سبز چای در سه مرحله بهاره ، تابستانه و پائیزه برداشت می شود.