رئیس شبکه بهداشت و درمان رودبار از بستری 15 بیمار کرونایی در بیمارستان این شهرستان و قرنطینه 36 نفر دیگر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ندای گیلان،رئیس شبکه بهداشت و درمان رودبار امروز گفت : تاکنون ۲۳ هزار و ۶۱۲ نفر در قالب طرح شهید سلیمانی، در این شهرستان غربالگری شده اند.

سید مرتضی حسینی افزود : در این طرح ۳۶۰ بسیجی در قالب ۱۲۰ گروه با مراجعه به خانه های مردم، سلامت خانوارها را پایش و ۱۰۳مورد مشکوک به ویروس کرونا را شناسایی کردند .

وی با بیان اینکه افرادی که علایم مشکوک به کرونا داشتند به کارمندان مراکز جامع سلامت معرفی شدند تا درصورت نیاز از این افراد تست گرفته شود گفت : تست ۳ نفر از افرادی که در این پایش ، علایم مشکوک به کرونا داشتند ، مثبت اعلام شد و ۳۶ نفر هم برای قطع شدن زنجیره انتقال ، در قرنطینه هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان رودبار با بیان اینکه یک نقاهتگاه در رودبار برای بیماران سرپایی در نظر گرفته شده است گفت : کسانی که نیاز به قرنطینه دارند اما اتاق جداگانه برای این کار ندارند، به این نقاهتگاه معرفی می شوند .

سید مرتضی حسینی افزود : هم اکنون ۱۵ بیمار کرونایی در بیمارستان رودبار بستری هستند.

irib