به گزارش ندای گیلان بنیاد مسکن فومن با مدیریت خوب مهندس میرزایی توانسته پروژه های عام المنفعه ی زیادی را در شهرستان فومن پیاده سازی به مرحله ی اجرا برساند.آنچه می بینید گوشه ای از اقدامات انجام گرفته توسط بنیاد مسکن شهرستان فومن است که در بسته ی گزارش تصویری آمده است

 

 

 

گزارش تصویری فعالیت ها و طرح های بنیاد مسکن شهرستان فومن