ندای گیلان:«سیگرید کاگ» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لبنان(چپ) عصر دوشنبه در ساختمان وزارت خارجه با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران (راست)دیدار وگفت گو کرد