مدیرکل آموزش و پرورش گیلان امروز شرایط برگزاری سال جدید تحصیلی در استان برای شهرهای با وضعیت قرمز و زرد تشریح کرد.

به گزارش ندای گیلان، محمد رحمتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سال تحصیلی جدید در مدارس استان گیلان از ۱۵ شهریور ماه آغاز خواهد شد، اظهار کرد: دانش آموزان شهرستان های سفید از نظر وضعیت ویروس کرونا به صورت حضوری در مدارس حاضر خواهند شد.
وی با بیان اینکه در مناطق زرد استان گیلان آموزش ها به دو صورت حضور و غیر حضوری به دانش آموزان ارائه می شود، افزود: در این وضعیت دانش آموزان به دو گروه تقسیم بندی خواهند شد و تعداد دانش آموزان را به نصف کاهش خواهیم داد.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه در این وضعیت برخی دروس به صورت حضوری ارائه خواهد شد، گفت: دروس باقی مانده نیز به صورت غیر حضوری و از طریق فضای مجازی به دانش آموزان آموزش داده می شود.
وی با بیان اینکه این شرایط در مناطق قرمز نیز به این گونه خواهد بود که تمام دانش آموزان آموزش دروس را به صورت غیر حضوری دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: در مناطقی زرد که تعداد دانش آموزان زیاد باشد حضور دانش آموزان به صورت زوج و فرد خواهد بود.