وزیر جهادکشاورزی طی سخنانی در یک گردهمایی گفت: سال‌های گذشته سطح زیرکشت برنج در استان گیلان حدود ۸۰ هزار هکتار بوده که سال گذشته این رقم به ۵۰ هزار هکتار و امسال به ۲۸ هزار هکتار رسید و به جای آن سویا و کلزا جایگزین شد.

ندای گیلان: وزیر جهادکشاورزی طی سخنانی در یک گردهمایی گفت: سال‌های گذشته سطح زیرکشت برنج در استان گیلان حدود ۸۰ هزار هکتار بوده که سال گذشته این رقم به ۵۰ هزار هکتار و امسال به ۲۸ هزار هکتار رسید و به جای آن سویا و کلزا جایگزین شد.محمود حجتی طی سخنانی در یک گردهمایی گفت: سال‌های گذشته سطح زیرکشت برنج در استان گیلان حدود ۸۰ هزار هکتار بوده که سال گذشته این رقم به ۵۰ هزار هکتار و امسال به ۲۸ هزار هکتار رسید و به جای آن سویا و کلزا جایگزین شد.
وی بیان داشت: سطح زیرکشت برنج از ۲۸۵ هزار هکتار به ۱۲۰ هزار هکتار کاهش یافته و تأکید ما بر این است که تنها در مناطقی این محصول کشت شود که از لحاظ آب مشکل نداشته باشد.
حجتی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در مورد بهره‌گیری از سیستم‌های نوین آبیاری، مردم، دولت و مجلس پذیرفته‌اند که این کار منجر به استفاده بهینه از آب می‌شود.وی افزود: از ۶۰۰ دشت کشور، حداقل ۳۰۰ دشت تراز منفی دارد که اگر چاه‌های غیر مجاز نداشته باشیم، در بحران آب هم اضافه برداشت نخواهیم داشت.
حجتی با بیان اینکه بیش از یک سوم چاه‌های موجود در کشور غیرمجاز است، گفت: بستن چاه‌های غیرمجاز با گفتن حل نمی‌شود، بلکه باید مردم ما را باور کنند و احساس حق و ناحق نکنند.
وی با بیان اینکه مردم ایران در طول تاریخ با آبرومندی زندگی کرده‌اند و همواره غذای موردنیاز خود را تأمین کرده‌اند، گفت: ملت ما ملت فقیری نبوده و سرافراز بوده و همواره کمک دهنده به ملت‌های دیگر بوده‌اند.
حجتی تصریح کرد: اگر بتوانیم از فعالیت‌های چاه‌های غیرمجاز جلوگیری کنیم، چندین میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد./فارس